Jest jednym z ciekawszych miast na terenie województwa mazowieckiego, a wycieczki po jego terenie sprawią wiele radości każdemu miłośnikowi historii. Ciechanów ma się czym pochwalić, a jego zabytki wzbudzają ogromny zachwyt wśród zwiedzających to miasto gości. Na jakie atrakcje warto tu zwrócić szczególną uwagę?

Ciechanów to miasto, które może się pochwalić długa historią. Z badań archeologicznych wynika, że już w okresie wczesnego średniowiecza istniała tu spora osada. Ważnym wydarzeniem w dziejach dzisiejszego Ciechanowa było włączenie Mazowsza w granice państwa polskiego w X wieku. Ciechanów w czasach pierwszych Piastów był bardzo ważnym ośrodkiem, co wynikało ze strategicznego położenia tego grodu. Efekt? Mieszkańcy Ciechanowa często borykali się z takimi problemami, jak najazdy Pomorzan, Prusów oraz Jadźwingów. Sporo problemów władzom tego miasta sprawiali też Krzyżacy. Ze względu na liczne konflikty i położenie grodu, w XV wieku wzniesiono tu obronny zamek. Jego budowę rozpoczął książę Siemowit III Starszy, dokończył jego syn, Janusz I.

W 1526 roku, po śmierci ostatnich książąt mazowieckich, Ciechanów stał się częścią Korony Polskiej. Co ciekawe, miasto to zostało przekazane królowej Bonie jako wiano ślubne. Miało to dla Ciechanowa pozytywne skutki, gdyż Bona nie tylko przebudowała tutejszy zamek, ale też w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju gospodarczego miasta. W XVII wieku rozpoczął się powolny upadek miasta, co miało związek z prowadzonymi wówczas wojnami. Wiele strat przyniósł mieszkańcom Ciechanowa „potop” szwedzki, w trakcie którego doszło m. in. do poważnego zniszczenia zamku. Trudnym okresem był też czas wojen napoleońskich, a w szczególności rok 1806, który przyniósł miastu wiele zniszczeń. Po raz kolejny Ciechanów odegrał rolę bardzo ważną w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W chwili, gdy trwała bitwa nad Wkrą, Ciechanów stał się punktem oporu dla bolszewików. Trudnym okresem dla miasta był tez okres II wojny światowej, kiedy to Ciechanów stanowił część Trzeciej Rzeszy.

Choć dzieje tego miasta są długie i burzliwe, do dziś zachowało się tu sporo ciekawych zabytków. Najważniejszym z nich jest Zamek Książąt Mazowieckich – obowiązkowy punkt w programie każdej wycieczki. Pięknie prezentuje się też kościół farny z XVI wieku oraz neogotycki ratusz, pochodzący z połowy XIX stulecia.

Miasto to może się również pochwalić pięknym układem urbanistycznym, który do dziś przypomina nam o średniowiecznym rodowodzie Ciechanowa.