Mińsk Mazowiecki to ciekawe miasto, któremu w czasie wycieczki po Mazowszu z pewnością warto się uważniej przyjrzeć. Jakie atrakcje czekają tu na miłośników historii i kultury żydowskiej? Jakie pamiątki przypominają o społeczności, która przed II wojną światową miała tak wielki wpływ na rozwój miasta?

Kiedy pojawili się Żydzi w Mińsku Mazowieckim? Wiadomo, że pewna grupka Żydów mieszkała tu już w XVII wieku, jednak dopiero pod koniec XVIII stulecia Mińsk Mazowiecki stał się dla Żydów atrakcyjnym miejscem osadnictwa. W latach 20-tych XIX wieku powstała tu już gmina żydowska, a wraz z nią takie obiekty, jak synagoga, mykwa oraz cmentarz. Pod koniec XIX wieku powstała tu również chasydzka jesziwa, która cieszyła się wielkim szacunkiem w okolicy. Niestety, w czasie okupacji większość Żydów z Mińska Mazowieckiego został wywieziona do obozu w Treblince, a na terenie miasta po ich społeczności pozostały nieliczne już pamiątki. Po licznych synagogach i domach modlitw, z których znany był niegdyś Mińsk Mazowiecki, nie pozostało już praktycznie nic. Jedynym obiektem, któremu udało się przetrwać wojnę, jest dawny dom modlitwy, znajdujący się przy Starym Rynku. Z dwóch cmentarzy zachował się tylko tzw. nowy cmentarz, założony w latach 70-tych XIX stulecia. Do dziś na jego terenie zachowało się kilkaset nagrobków, w gronie których na szczególne wyróżnienie zasługuje nagrobek cadyka Jakuba Perłowa, zmarłego w 1902 roku.

Uwagę przyciąga też grób jego matki, Dwory Miriam, która była spokrewniona z wieloma przywódcami ruchu chasydzkiego, działających na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nekropolia ta wciąż może zrobić ogromne wrażenie na zwiedzających, a spacer po jej terenie będzie wyjątkową lekcją historii dla każdego, kto chce lepiej poznać dzieje Żydów z Mińska Mazowieckiego.