Warszawa to miasto pełne pięknych kamienic oraz okazałych rezydencji, które dawniej służyły członkom najznamienitszych polskich rodów. W czasie wycieczki po Warszawie z pałacami spotkać można się niemal na każdym kroku. Choć każdy z nich może pochwalić się ciekawą historię i piękną formą, jednej rezydencji warto przyjrzeć się wyjątkowo uważnie.

O jakim zabytku mowa? O Pałacu Namiestnikowskim, który od 1994 roku jest siedzibą Prezydenta RP

Zwiedzanie Warszawy bez wizyty przy Pałacu Namiestnikowskim obyć się nie może. Ten gmach to nie tylko ciekawy przykład architektury i rezydencja głowy państwa. To obiekt, który może się pochwalić wspaniałą historią oraz długa listą nazwisk znanych mieszkańców. Wzniesiony jako rezydencja służąca Koniecpolskim, był w swych dziejach własnością tak znanych rodzin, jak Lubomirscy oraz Radziwiłłowie. W 1818 roku rząd Królestwa Polskiego zakupił tę siedzibę z myślą o tym, by przemienić ją w rezydencję służącą namiestnikowi rządu carskiego. W ten oto sposób w pałacu przy Krakowskim Przedmieściu zamieszkał generał Józef Zajączek oraz Iwan Paskiewicz – człowiek, który w dziejach Warszawy zapisał się w bardzo negatywnym świetle.

Po II wojnie światowej, Pałac Namiestnikowski pełnił różne funkcje. W jego murach spotykali się przedstawiciele Rady Ministrów, tu również dochodziło do wielu ważnych wydarzeń politycznych. W murach tej rezydencji w 1955 roku został podpisany Układ Warszawski, a w 1970 roku – układ o normalizacji stosunków z państwem niemieckim. Ważnym dla Polski (i znacznej części Europy) były też obrady Okrągłego Stołu w 1989 roku. Od połowy lat 90-tych XX wieku pałac ten znany jest jako Pałac Prezydencki. Przed pałacem tym znajduje się jeszcze jeden obiekt, któremu koniecznie trzeba się uważniej przyjrzeć. To pomnik księcia Józefa Poniatowskiego – bratanka króla Stanisława Augusta. Bohater insurekcji kościuszkowskiej oraz kampanii napoleońskiej, za swe zasługi w bitwie pod Lipskiem otrzymał tytuł marszałka Francji. Zginął w 1813 roku w czasie przeprawy przez Elsterę, a przez swych rodaków szybko został okrzyknięty bohaterem narodowym.

O tej znanej postaci przypomina nam wiele pomników, przy czym ten stojący przed Pałacem Prezydenckim zalicza się do najważniejszych i najbardziej znanych. W obecnym miejscu pojawił się w 1965 roku, wcześniej był ozdobą placu Saskiego oraz Łazienek Królewskich, z których ostatecznie został przeniesiony na Krakowskie Przedmieście.