W czasie spacerów po Warszawie spotkamy się z wieloma cennymi zabytkami. Nie brak w tym mieście pięknych kamienic oraz arystokratycznych rezydencji, nie brak pomników oraz parków, które do dziś urzekają swym historycznym założeniem. Warszawa może się też pochwalić tak cenną pamiątką, jaką są pozostałości dawnych murów miejskich oraz umocnień, mających strzec jej mieszkańców.

Obiektem, któremu miłośnicy architektury obronnej poświęcają najwięcej uwagi w trakcie historycznej wycieczki po Warszawie, jest Barbakan.

Co warto wiedzieć na temat warszawskiego Barbakanu?

Warszawski Barbakan to ciekawa budowla, której z pewnością warto się uważniej przyjrzeć. Późnogotycki obiekt obronny tylko raz miał okazję sprawdzić się w czasie walk o Warszawę.

Działo się to w czasie potopu szwedzkiego, a więc w czasach, gdy budowle tego typu były zbyt anachroniczne, by móc zmierzyć się z nową techniką wojenną. W XVIII wieku zaczęto powoli rozbierać mury miejskie oraz Barbakan, jednak w okresie międzywojennym, z woli ówczesnego prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego, postanowiono wyeksponować te fragmenty dawnych murów obronnych, którym udało się uniknąć rozbiórki. Jeszcze przed wojną udało się odtworzyć takie fragmenty dawnych umocnień, jak Baszta Prochowa oraz część Barbakanu. Po II wojnie światowej prace te były kontynuowane przez Biuro Odbudowy Stolicy. Efekt? W latach 50-tych XX wieku gotycki Barbakan znów stał się ozdoba polskiej stolicy. Ma on obecnie taką formę, w jakiej został uwieczniony na rycinach z XVII wieku. Pełni też ważną rolę – jest miejscem przyciągającym warszawskich artystów, może się też pochwalić ciekawą ekspozycją, dzięki którem można poznać losy Warszawy oraz jej dawnych fortyfikacji.

Dzięki takim atrakcjom Barbakan od lat jest bardzo ważnym punktem w programie niejednej wycieczki po Warszawie, a zainteresowanie tym obiektem wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.