W gronie najciekawszych budowli, z których tak dumna jest Warszawa, miejsce bardzo ważne zajmuje pałac Krasińskich. Zabytek ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, jest też jednym z tych obiektów, których w trakcie wycieczki po polskiej stolicy nie można pominąć.

Co warto wiedzieć na temat Pałacu Krasińskich z Warszawy?

Pałac Krasińskich powstał w latach 1677-1682 według projektu Tylmana z Gameren, a pierwszym jego lokatorem był Jan Krasiński herbu Korwin, pełniący wówczas funkcję wojewody płockiego. Pałac ten od samego początku zachwycał swą reprezentacyjną formą oraz pięknymi wnętrzami, w których jego kolejni właściciele zgromadzili sporo cennych dzieł sztuki. W 1765 roku pałac ten zmienił swą funkcję. Przestał być rezydencją Krasińskich, a stał się siedzibą Komisji Skarbu Państwa. Po III rozbiorze w pałacu tym urzędowały władze sądownicze Królestwa Polskiego.

By dopasować go do nowej roli, zlecono jego przebudowę. Pracami tymi kierował inny znany i ceniony architekt – Jakub Fontana. Kolejne prace, mające istotny wpływ na wygląd tej rezydencji, zostały przeprowadzone pod koniec XVIII stulecia i związane były z usuwaniem szkód po pożarze, który wyrządził sporo strat. W okresie międzywojennym pałac Krasińskich zaczął służyć jako siedziba Sądu Najwyższego, którego przedstawiciele urzędowali tu do 1939 roku. Po zakończeniu II wojny światowej, pałac ten wymagał starannej odbudowy. Po jej ukończeniu zaczął pełnić funkcję Biblioteki Narodowej.

Do dziś w jego murach przechowywane są najcenniejsze rękopisy oraz starodruki, które mają ogromną wartość historyczną. Sam pałac jest ważną atrakcją turystyczną, nic więc dziwnego, że turyści odwiedzający Warszawę tak chętnie wybierają się na spacer po jego najbliższym otoczeniu.